Слабкість інтеграційної бази в СНД

Україна і Митний союз: проблеми інтеграції

Павло Гайдуцький22 березня, 21:55

Не один рік в Україні тривають дискусії щодо її цивілізаційного та інтеграційного вибору. Цю проблему наша країна, на відміну від інших постсоціалістичних держав, розв'язує по-особливому. Після створення СНД (1991 р.) та набуття в ній асоційованого членства Україна у 1994 р. підписала угоду про партнерство та співробітництво з Європейським Союзом. Такий полярний рух України — "з поглядом на Захід і з оглядкою на Схід" — триває вже близько 20 років. Наразі ситуація так і не прояснилася. Нині Україна хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС і водночас веде переговори про співпрацю з Митним союзом.

Інтеграційний вибір Слабкість інтеграційної бази в СНД будь-якої країни має щонайменше три аспекти: правовий, економічний, політичний. Для України, яка порівняно недавно здобула вистраждану століттями незалежність, ці три аспекти мають особливе значення. Правовий аспект — це збереження суверенітету і державності. Економічний — розвиток країни і добробут народу. Політичний аспект — це забезпечення цивілізаційного майбутнього українського суспільства.

Різні політичні сили в Україні та за її межами роблять свої акценти на тих чи інших аспектах інтеграційного процесу. Одні віддають пріоритет європейському вектору, інші — євразійському. Одні наголошують на економічних перевагах інтеграції, інші — на політичних. Одні недооцінюють правові аспекти, другі — політичні, треті — економічні. Водночас усі намагаються апелювати до думки населення та маніпулювати Слабкість інтеграційної бази в СНД нею. Нині, крім механізмів соціального опитування, до цього можуть бути долучені й правові механізми — проведення референдуму. Внаслідок цього Україна, по суті, наблизилася до небезпечної межі розколу суспільства.

Тому ґрунтовний аналіз всіх аспектів інтеграційного процесу має дуже важливе значення для недопущення прорахунків у доленосному рішенні щодо цивілізаційного вибору України. Цим питанням присвячене дослідження Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна". Стислий виклад економічних аспектів євразійської інтеграції України наводиться в пропонованій статті.

Слабкість інтеграційної бази в СНД

У світовій практиці інтеграційні процеси розвиваються за принципом інтеграційної тісноти.За цим принципом утворювалася більшість торгово-економічних союзів світу. Показником інтеграційної тісноти є частка внутрішньоблокової Слабкість інтеграційної бази в СНД торгівлі у зовнішньоторговельному обороті. За цим показником серед десяти основних торгово-економічних союзів світу Митний союз перебуває на останньому місці. Частка внутрішньоблокової торгівлі в МС становить усього 11%, що вшестеро менше, ніж в Євросоюзі, уп'ятеро нижче, ніж у "Китай—АСЕАН", та вчетверо менше, ніж у НАФТА.

Показник інтеграційної тісноти в СНД, у середовищі якої формується МС, почав скорочуватися давно. За останні 16 років частка внутрішньоблокової торгівлі в СНД скоротилася майже вдвічі. І це вибір не держав, не влади, а бізнесу.

Річ у тому, що у міжнародному поділі праці СНД давно позиціонується як внутрішньоконкурентне формування. В нього входять переважно Слабкість інтеграційної бази в СНД виробники сировинних товарів: енергоресурсів, аграрної, металургійної та хімічної сировини і напівфабрикатної продукції. Товарна структура зовнішньої торгівлі СНД має незбалансований характер: в експорті переважає продукція добувних, а в імпорті — обробних галузей. У структурі експорту країн СНД близько 63% — мінеральне паливо. Для порівняння: у структурі світової торгівлі на продукцію обробних галузей припадає більш як 70%, а на мінеральне паливо — лише 17%. В організаційних формуваннях з таким набором економік країн без внутрішньоблокових конфліктів не обходиться. І навпаки, успішно функціонують ті об'єднання, де економіки країн інтеграційно доповнюючі.
documentavxklrt.html
documentavxktcb.html
documentavxlamj.html
documentavxlhwr.html
documentavxlpgz.html
Документ Слабкість інтеграційної бази в СНД